การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Equine Laser Therapy การรักษาม้าด้วยเครื่องเลเซอร์”

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 – 17.00 น. หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Equine Laser Therapy การรักษาม้าด้วยเครื่องเลเซอร์” โดยมี อาจารย์สัตวแพทย์หญิง สุทธิชา ใจใส อาจารย์คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เป็นผู้บรรยาย ณ หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ โดยมีทหาร พลเรือน และมีสมาชิกชมรม/สโมสรสมาคม เข้าร่วมการอบรม รวม 18 ท่าน ซึ่งหัวข้อของการอบรมที่สำคัญคือ การวินิจฉัยโรคและเลือกวิธีรักษาด้วยเลเซอร์ได้อย่างแม่นยำ เพื่อส่งผลให้ไม่เป็นอันตรายต่อม้า การรักษาม้าด้วยเครื่องเลเซอร์ เป็นเทคโนโลยีที่ใช้คลื่นแสง เมื่อแสงเลเซอร์กระทบกับเซลล์ การทำงานของแสงเลเซอร์จะทำให้เกิดปฏิกิริยาในการช่วยยับยั้งหรือกระตุ้นการทำงานของเซลล์ได้ ซึ่งเป็นแนวทางการรักษาแบบใหม่ที่มีประโยชน์ต่อวงการกีฬาขี่ม้าอย่างยิ่ง