ขอเลื่อนการจัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563

📢📢ประกาศ📢📢 จากทางสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย ขอเลื่อนการจัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 ออกไป ตามคำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ของประกาศกรุงเทพมหานคร หรือจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น ซึ่งเป็นข้อเสนอแนะจากการกีฬาแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหากสถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติแล้ว สมาคมจะเร่งดำเนินการจัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 ให้เป็นไปตามข้อบังคับสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2558 และจะแจ้งกำหนดการให้ทราบโดยเร็วที่สุดต่อไป

หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย
☎️ เบอร์ติดต่อ 02-2559188
📧 ทางอีเมล [email protected]