ประกาศสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรครูสอนขี่ม้า (Equestrian Coaching Course) ครั้งที่ 2