ประกาศเปลี่ยนแปลงรายชื่อนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทย ประเภทศิลปะบังคับม้า(Dreasage)ชุดเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 19