ประกาศ!!! ขอแจ้งเลื่อนการจัดแข่งขันสนามเก็บคะแนน รายการกีฬาขี่ม้าชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564

สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย ได้ประกาศ ข้อบังคับและกติกาการแข่งขันและ การให้ชมรม/สโมสรสมาชิกแจ้งความประสงค์ลงตารางจัดแข่งขันสนามเก็บคะแนน ของรายการกีฬาขี่ม้าชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 และต่อมา กรมปศุสัตว์ ได้มีกำหนดการฉีดวัคซีน ครั้งที่ 2 ในช่วงต้นเดือนมีนาคม 2564 นั้นทางสมาคม จึงดำเนินการปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรการของปศุสัตว์ โดยการเลื่อนจัดแข่งขันสนามเก็บคะแนน รายการกีฬาขี่ม้าชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 ออกไป และคาดว่าจะจัดเริ่มจัดแข่งขันอีกครั้ง ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 หรือทางสมาคมจะประกาศแจ้งล่วงหน้าก่อนการแข่งขัน ไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

หนังสือแจ้งเลื่อนการจัดแข่งขันสนามเก็บคะแนน รายการกีฬาขี่ม้าชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564
PDF : https://drive.google.com/…/1p5I3…/view…

ข่าวประชาสัมพันธ์จากกรมปศุสัตว์
PDF : https://drive.google.com/…/1_OTxqjUqOo8zaEBP9Tr…/view…

การประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหากาฬโรคแอฟริกาในม้า ครั้งที่ 1/2564
PDF : https://drive.google.com/…/14WwAnmNfsl9PcwrnBJ0…/view…