ผู้แทนสัตว์แพทย์ของสหพันธ์ขี่ม้านานาชาติประจำไทย (THA National Head of FEI veterianarian) แจ้งตอบยืนยันผู้อำนวยการสัตว์แพทย์สหพันธ์ขี่ม้านานาชาติ(FEI) เกี๋ยวกับเรื่องโรคระบาดในม้า African Horse Sickness ในประเทศไทย

Official letter/statement to Veterinary Director of Fédération Équestre Internationale (FEI) confirmed the emergence of African Horse Sickness in Thailand.