สมาคมขอความร่วมมือในหลีกเลี่ยงการเคลื่อนย้ายม้าเข้า-ออกพื้นที่ในช่วงนี้

สมาคมขอความร่วมมือในหลีกเลี่ยงการเคลื่อนย้ายม้าเข้า-ออกพื้นที่ในช่วงนี้ เพื่อลดความเสี่ยงต่างๆ และขอเป็นกำลังใจให้กับสมาชิกทุกท่าน และม้าทุกตัวให้ผ่านสถานการณ์นี้ไปได้ด้วยดี 🙏🙏🙏