เลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

📢📢ประกาศ📢📢 จากทางสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) มีการแพร่เชื้อและระบาดอย่างกว้างขวางปรากฏตามรายงานข่าวของทางราชการ จนในที่สุดคณะรัฐมนตรีตลอดจนคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติกรุงเทพมหานครมีมติร่วมกันเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดโรคดังกล่าว
นายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริหาร ตลอดจนการกีฬาแห่งประเทศไทย ถึงกำหนดการนัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 แล้ว จึงเห็นร่วมกันให้เลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปีตามวันเวลาดังกล่าวไปก่อน และได้มอบหมายให้เลขาธิการสมาคมออกหนังสือตามที่อ้างถึงแจ้งไปยังทุกท่าน หากสถานการณ์โรคระบาดนี้คลี่คลาย ทางคณะกรรมการสมาคมจะติดตามมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อแห่งชาติเพื่อแจ้งนัดหมายการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 โดยจะนัดวันและแจ้งให้ทุกท่านทราบต่อไป

หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย
☎️ เบอร์ติดต่อ 02-2559188
📧 ทางอีเมล [email protected]