การประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการคัดตัวนักกีฬาซีเกมส์ ประเทศสิงคโปร์ ครั้งที่ 1

การประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการคัดตัวนักกีฬาซีเกมส์ ประเทศสิงคโปร์ ครั้งที่ 1 ในวันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2557 ได้เริ่มขึ้นแล้ว ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร ดร. เกฮาร์ด ลิงค์ โดยมี พันเอก เฟื่องวิชชุ์ อนิรุทเทวา เลขาธิการสมาคมฯและประธานเทคนิคกลาง เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อการแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการคัดตัวนักกีฬาซีเกมส์ จากนักกีฬา ผู้ปกครอง และผู้ฝึกสอน 10653461_737415146314444_6457762054450950216_n

Read More

Member Hearing Meeting for The 28th SEA Games / Singapore

The member hearing meeting #1 for The 28th SEA Games in Singapore was held on October 13, 2014 from 10:30 at meeting room on 9th Floor, Dr. Gerhard Link Building.  Facilitated by Col. Fuangvich Aniruth-Deva, the General Secretary and Technical Lead, the meeting was to gather comment and suggestion on the athletes selection methodology from riders, parents, and instructors.

10653461_737415146314444_6457762054450950216_n

Read More