พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงเสด็จเยี่ยมสหพันธ์ขี่ม้านานาชาติ(FEI)

พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงเสด็จเยี่ยมสหพันธ์ขี่ม้านานาชาติ(FEI)

31 พฤษภาคม 2561

เวลา 13:00น ตามท้องถิ่นเมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงเสด็จเยี่ยมสหพันธ์ขี่ม้านานาชาติ(FEI) โดยมีประธานสหพันธ์ขี่ม้านานาชาติ Mr.Ingmar De Vos และเลขาธิการสหพันธ์ขี่ม้านานชาติ Sabrina Ibáñez ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปการดำเนินการกิจกรรมของสหพันธ์ที่มีต่อสมาคมกีฬาขี่ม้าไทย อีกทั้งยังมีการหารือเพื่อพัฒนากีฬาขี่ม้าให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านผู้เลี้ยงม้า(Groom) ช่างเกือก(Farrier) สัตวแพทย์และการเพิ่มทักษะและจำนวนนักกายภาพม้า โดยทางสหพันธ์ให้การตอนรับและให้ความสนใจในเรื่องของการหารืออย่างจริงจัง

FEI Course for Coaches – Level 1 Endurance

FEI Course for Coaches – Level 1 Endurance

23-27 July 2018

Thai Polo and Equestrian Club, Pattaya

ขอเชิญเข้าร่วม “FEI Course for Coaches – Level 1 Endurance” ระหว่างวันที่ 23-27 กรกฎาคม 2561 ณ Thai Polo and Equestrian Club, Pattaya

สามารถส่งใบสมัครได้ที่ สำนักงานสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย
หรือ E-Mail : [email protected] /
[email protected]

**หมายเหตุ… กรุณาส่งใบสมัครภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2561

ดูรายละเอียดได้ที่…

PDF : https://drive.google.com/file/d/16g6-SniIKlh6Zqhi7q6QrGz0LNIuFepZ/view?usp=sharing

 

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่…

PDF : https://drive.google.com/file/d/1AA2PUBasDlTVY8fzTxITwcgfW0n_EfNX/view?usp=sharing