“โครงการเก็บข้อมูลประชากรม้า”

สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย จัดทำ “โครงการเก็บข้อมูลประชากรม้า” เพื่อเก็บข้อมูลจำนวนประชากรม้าที่แท้จริง และนำไปใช้เป็นฐานข้อมูลในการชี้แจงขอคืนสถานภาพปลอดโรคต่อไป โดยมีระยะเวลาในการดำเนินการโครงการ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ทางสมาคมจึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่าน โดยขอเข้าพื้นที่เพื่อสำรวจประชากรม้า ขอให้กรอกข้อมูลในใบสำรวจและโปรดส่งกลับมายังสำนักงานสมาคม ภายในวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 ทางอีเมล [email protected]
เพื่อดำเนินการต่อไปข่าวการลงนามบันทึกการร่วมมือ MOU http://secretary.dld.go.th/…/6417-17-mou-african-horse…
สามารถดาวน์โหลดเอกสาร PDF ได้ที่นี่ …. https://drive.google.com/…/159JWlLbOjbRJbJpZQFh…/view…
สามารถดาวน์โหลดใบสำรวจประชากรม้า PDF ได้ที่นี่ …. https://drive.google.com/…/1GjX…/view…

OIE ประกาศพบ ‘กาฬโรคแอฟริกาในม้า’ (African Horse Sickness : AHS) ในประเทศมาเลเซีย

องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (World Organization for Animal Health หรือ Office International des Epizooties, OIE) ประกาศพบ ‘กาฬโรคแอฟริกาในม้า’ (African Horse Sickness : AHS) ในประเทศมาเลเซีย
Link OIE : https://www.oie.int/…/wahid.php/Reviewreport/Review…