“โครงการเก็บข้อมูลประชากรม้า” ณ สโมสรกีฬาขี่ม้าโกลด์เด้นฮอร์ส

สมาคมเดินหน้าอย่างต่อเนื่องกับ “โครงการเก็บข้อมูลประชากรม้า” ตามนโยบายการลงนามให้ความร่วมมือกับกรมปศุสัตว์ เพื่อขอคืนสภาพปลอดโรคกับองค์กรสุขภาพสัตว์โลก (OIE)เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ที่ผ่านมา

ผศ.น.สพ.ดร. เมธา จันดา ประธานคณะกรรมการฝ่ายสัตวแพทย์ สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สมาคม และนิสิตสัตวแพทย์อาสาสมัคร ชั้นปีที่ 6 คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมเดินทางไปยัง สโมสรกีฬาขี่ม้าโกลด์เด้นฮอร์ส (Golden Horse) โดยมี คุณอัญนา แจสิริ เป็นประธานชมรม และมี น.สพ.กฤษณะ วัชรารัตน์ สัตวแพทย์ประจำชมรม ร่วมดำเนินการจัดทำ “โครงการเก็บข้อมูลประชากรม้า” ที่จัดทำทะเบียนประวัติม้าทุกตัวในพื้นที่ของชมรม/สโมสรสมาชิก สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้มีการลงนามให้ความร่วมมือกับกรมปศุสัตว์ (MOU : Public Private Partnership, PPP) ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลจำนวนประชากรม้าอย่างละเอียด เพื่อนำไปใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบในการชี้แจงการขอคืนสถานภาพปลอดโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า(African Horse Sickness Free Status) ของประเทศไทย กับทางองค์การสุขภาพสัตว์โลก(OIE)

ข้อมูลสรุปประชากรม้า สโมสรกีฬาขี่ม้าโกลด์เด้นฮอร์ส (Golden Horse) ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 100/633 ซอย 12 หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร มีจำนวนม้า รวมทั้งสิ้น 35 ตัวในโอกาสนี้ สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยขอขอบคุณสโมสร สัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการขอคืนสภาพปลอดโรคแอฟริกาในม้าแก่ประเทศไทยในอนาคต หากมีข้อมูลเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงหรือการเคลื่อนย้ายม้าในสโมสรของท่าน กรุณาติดต่อสำนักงานเลขาธิการสมาคมฯ ที่เบอร์ติดต่อ 02-255-9188 เพื่อปรับปรุงและอัพเดทข้อมูลต่อไป

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Equine Laser Therapy การรักษาม้าด้วยเครื่องเลเซอร์”

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 – 17.00 น. หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Equine Laser Therapy การรักษาม้าด้วยเครื่องเลเซอร์” โดยมี อาจารย์สัตวแพทย์หญิง สุทธิชา ใจใส อาจารย์คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เป็นผู้บรรยาย ณ หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ โดยมีทหาร พลเรือน และมีสมาชิกชมรม/สโมสรสมาคม เข้าร่วมการอบรม รวม 18 ท่าน ซึ่งหัวข้อของการอบรมที่สำคัญคือ การวินิจฉัยโรคและเลือกวิธีรักษาด้วยเลเซอร์ได้อย่างแม่นยำ เพื่อส่งผลให้ไม่เป็นอันตรายต่อม้า การรักษาม้าด้วยเครื่องเลเซอร์ เป็นเทคโนโลยีที่ใช้คลื่นแสง เมื่อแสงเลเซอร์กระทบกับเซลล์ การทำงานของแสงเลเซอร์จะทำให้เกิดปฏิกิริยาในการช่วยยับยั้งหรือกระตุ้นการทำงานของเซลล์ได้ ซึ่งเป็นแนวทางการรักษาแบบใหม่ที่มีประโยชน์ต่อวงการกีฬาขี่ม้าอย่างยิ่ง

“โครงการเก็บข้อมูลประชากรม้า” ณ ชมรมแมคคอย สเตเบิ้ลส์

สมาคมขอความร่วมมือสมาชิก ชมรม/สโมสร เพื่อเดินหน้าต่อกับ “โครงการเก็บข้อมูลประชากรม้า” ตามนโยบายการลงนามให้ความร่วมมือกับกรมปศุสัตว์ เพื่อขอคืนสภาพปลอดโรคกับองค์กรสุขภาพสัตว์โลก (OIE)เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ที่ผ่านมา

ผศ.น.สพ.ดร. เมธา จันดา ประธานคณะกรรมการฝ่ายสัตวแพทย์ สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สมาคม และนิสิตสัตวแพทย์อาสาสมัคร ชั้นปีที่ 6 คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมเดินทางไปยัง ชมรมแมคคอย สเตเบิ้ลส์ (MCCOY STABLES) โดยมี คุณปพนวิช พักมณี เป็นประธานชมรม และมี น.สพ.วัชรพล ปฐมสกุลวงศ์ สัตวแพทย์ประจำชมรม ร่วมดำเนินการจัดทำ “โครงการเก็บข้อมูลประชากรม้า” ที่จัดทำทะเบียนประวัติม้าทุกตัวในพื้นที่ของชมรม/สโมสรสมาชิก สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้มีการลงนามให้ความร่วมมือกับกรมปศุสัตว์ (MOU : Public Private Partnership, PPP) ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลจำนวนประชากรม้าอย่างละเอียด เพื่อนำไปใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบในการชี้แจงการขอคืนสถานภาพปลอดโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า(African Horse Sickness Free Status) ของประเทศไทย กับทางองค์การสุขภาพสัตว์โลก(OIE)

ข้อมูลสรุปประชากรม้า ชมรมแมคคอย สเตเบิ้ลส์ (MCCOY STABLES) ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 123/1 หมู่ 15 ตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวดกาญจนบุรี มีจำนวนม้า รวมทั้งสิ้น 20 ตัวในโอกาสนี้ สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยขอขอบคุณสโมสร สัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการขอคืนสภาพปลอดโรคแอฟริกาในม้าแก่ประเทศไทยในอนาคต หากมีข้อมูลเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงหรือการเคลื่อนย้ายม้าในสโมสรของท่าน กรุณาติดต่อสำนักงานเลขาธิการสมาคมฯ ที่เบอร์ติดต่อ 02-255-9188 เพื่อปรับปรุงและอัพเดทข้อมูลต่อไป

ปศุสัตว์เดินหน้า รับรองสมุดประจำตัวม้า (TEF Passport) กรมปศุสัตว์ร่วมกับสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย ประชุมความร่วมมือจัดทำโครงการเก็บข้อมูลประชากรม้า

ปศุสัตว์เดินหน้า รับรองสมุดประจำตัวม้า (TEF Passport) กรมปศุสัตว์ร่วมกับสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย ประชุมความร่วมมือจัดทำโครงการเก็บข้อมูลประชากรม้า ตามข้อตกลงในบันทึกความร่วมมือ (MOU) เพื่อเตรียมการขอคืนสถานภาพปลอดโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse Sickness Free Status) ของประเทศไทย พร้อมทั้งขออนุมัติให้รับรองหนังสือประจำตัวม้าของสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย (TEF Passport) ในวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และคณะเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ พร้อมกับ คุณเฉลิมฉาน ยศวิริยะพานิชย์ รองเลขาธิการสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย คุณปพิชญา สาระภี และ คุณปิยะธิดา ยอดที่รัก เจ้าหน้าที่สมาคม เข้าร่วมการประชุมความร่วมมือในการจัดทำโครงการเก็บข้อมูลประชากรม้า ณ ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ ซึ่งมีประเด็นที่สำคัญในการประชุมโดยทางกรมปศุสัตว์ ได้รับรองหนังสือประจำตัวม้าของสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย (TEF Passport) ให้สามารถใช้แทนสมุดประจำตัวม้าของปศุสัตว์ และใช้เป็นเอกสารสำคัญในการระบุตัวตนม้าได้ ในกรณีที่เคลื่อนย้ายม้าด้วยสมุดประจำตัวม้าของกรมปศุสัตว์ ให้แนบเอกสารที่พิมพ์จากระบบ NID ของกรมปศุสัตว์ควบคู่ด้วย ถึงจะทำการเคลื่อนย้ายได้ พร้อมทั้ง การขึ้นทะเบียนม้าโดยระบบ NID เพื่อการตรวจสอบหรือประกอบการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ อีกทั้ง ได้หารือการวางแผนและกำหนดเงื่อนไขในการเคลื่อนย้ายม้า ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันตามมาตรการของกรมปศุสัตว์

การประชุมคณะอนุกรรมการ ฝ่ายกระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง กีฬานักเรียนนักศึกษา และกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 / 2563

วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย อาคารเคี่ยนหงวน

Equestrian Coaching Course #2

23-24 October 2020 at Royal Stable Unit, Bangkok.

Equestrian Coaching Course #2 during HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya, THA Dressage Rider has conducted National Equestrian Coaching Course, In order to educate local in coaches in Thailand during 23-24 October 2020 at Royal Stable Unit, Bangkok.

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จพระราชดำเนินไปยังหน่วยม้าทรงประจำพระองค์ทรงพระราชทานการสอนในหลักสูตรครูสอนขี่ม้า Coaching Course ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 23-24 ตุลาคม 2563 เพื่อให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะแก่ครูขี่ม้าในประเทศไทย