สหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติ (Fédération Equestre Internationale- FEI) คอนเฟิร์มขี่ม้า 3 ประเภทและระดับการแข่งขันขี่ม้าในเอเชียนเกมส์ 2022

สหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติ (FEI) ยืนยันระดับการแข่งขันขี่ม้า ในมหกรรมกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 19 Hangzhou Asian Games 2022 ถึงแม้ว่าคู่มือทางด้านเทคนิคของการแข่งขัน (Techincal Hand Books) ยังอยู่ในช่วงการดำเนินการขออนุมัติจากเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

จากการยืนยันของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติ (FEI) ผ่านทางจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ของสหพันธ์กีฬาขี่ม้าแห่งเอเชีย (AEF) วันที่ 15 สิงหาคม 2564 ได้ระบุถึงการจัดการแข่งขันขี่ม้าที่ประกอบด้วย 3 ประเภทกีฬาขี่ม้า (3 Olympic Discipline) ได้แก่ กระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง (Jumping), ศิลปะบังคับม้า (Dressage) , และอีเว้นติ้ง (Eventing) โดยระดับการแข่งขันยังคงเป็นเหมือนกับเอเชี่ยนเกมส์ จาการ์ต้า 2018 ที่ผ่านมา แบ่งตามประเภทและระดับดังนี้

1.กระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง (Jumping)
ประเภททีม – ความสูง 140 cm.
ประเภทบุคคล – ความสูง 150 cm.

2. ศิลปะบังคับม้า (Dressage)ประเภททีม – FEI Prix St.Georgeประเภทบุคคล (รอบที่1) FEI Inter Iประเภทบุคคล (รอบที่2) FEI Inter I Freestyle music

3.อีเว้นติ้ง (Eventing)ประเภททีม และบุคคล – CCI2*L

ในขณะเดียวกันจากการรายงานการเตรียมความพร้อมของประเทศเจ้าภาพได้มีการเพิ่มมาตรการในการตรวจสอบและสำรวจมาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) ของม้าและพื้นจัดการแข่งขันขี่ม้าในเขตมณฑล Tonglu และสถานที่จัดการแข่งขันขี่ม้าในมหกรรมกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ครั้งนี้ ซึ่งคลอบคลุมพื้นที่กว่า 1,300 ตารางกิโลเมตร ที่รวมไปถึง สนามแข่งขัน คอกม้า สถานที่ที่ฝึกซ้อม ระบบการขนส่ง และที่พักอาศัยของนักกีฬา เพื่อเป็นการเตรียมรองรับนักกีฬาขี่ม้าที่จะคาดการณ์ว่า จะมีเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 22 ประเทศ และม้ากว่า 230 ตัว

โดยเจ้าภาพยืนยันการสร้างเขตปลอดโรคสำหรับม้า(Equine Desease Free Zone- EDFZ) ที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2020ที่ผ่านมา คาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จและขออนุญาตจากองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (Office International des Epizooties; OIE)ในปี 2021 เพื่อให้เป็นที่แน่ใจว่าม้าที่เข้าร่วมการแข่งขัน Hangzhou Asian Games 2022 สามารถเดินทางเข้าประเทศ และออกไปยังประเทศต้นทาง(ยุโรป) ได้อย่างปลอดภัย

ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.shine.cn/news/nation/2007162284/