ประกาศอัฟเดทต่างรางการแข่งขันรายการ FEI World Jumping Challenge 2017

**หมายเหตุ** นักกีฬาที่ทำการแข่งขันในคลาสที่ 4 /5 /และ 6 สามารถทำการ Walk Course พร้อมกันได้ตั้งแต่เวลา 7:00น.

Schedule Update : 4 Jul 2017
https://drive.google.com/…/0BxyT5qlCuCtzLVpuYkQxMVNkT…/view…