การประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการคัดตัวนักกีฬาซีเกมส์ ประเทศสิงคโปร์ ครั้งที่ 1

การประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการคัดตัวนักกีฬาซีเกมส์ ประเทศสิงคโปร์ ครั้งที่ 1 ในวันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2557 ได้เริ่มขึ้นแล้ว ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร ดร. เกฮาร์ด ลิงค์ โดยมี พันเอก เฟื่องวิชชุ์ อนิรุทเทวา เลขาธิการสมาคมฯและประธานเทคนิคกลาง เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อการแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการคัดตัวนักกีฬาซีเกมส์ จากนักกีฬา ผู้ปกครอง และผู้ฝึกสอน 10653461_737415146314444_6457762054450950216_n

Read More