การตรวจเยี่ยมชมรมและสโมสรของสมาคมฯ วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 ณ สโมสรขี่ม้าฮอร์สมาสเตอร์

หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย และกรมปศุสัตว์ ได้ร่วมกันประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการ แพร่ระบาดของโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse Sickness) โดยเน้นย้ำให้ประชาชนตะหนักถึง การสร้างมุ้งป้องกันแมลง ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ แมลงดูดเลือดที่เป็นพาหนะนำโรคสู่ม้า พร้อมทั้งนำเครื่องมือฉีดพ่นสารฆ่าเชื้อโรคบริเวณฟาร์มม้า ให้แก่ สโมสรขี่ม้าฮอร์สมาสเตอร์

ประชุมกรรมการชุดพิเศษ ในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรค “กาฬโรคแอฟริกาในม้า” (African Horse Sickness) #2

เมื่อวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. การประชุมคณะกรรมการชุดพิเศษ ในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรค “กาฬโรคแอฟริกาในม้า” (African Horse Sickness) ครั้งที่ 2 ได้จัดขึ้น ณ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนากีฬาขี่ม้าให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยมี พันเอกสมพงษ์ สุขประดิษฐ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการอีกทั้ง 7 ท่าน คือ นายพฤฒิรัตน์ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์, พันเอกวิทัย ลายถมยา, นายเฉลิมฉาน ยศวิริยะพาณิชย์, นายณกร กมลศิริ, น.สพ.ดร.เมธา จันดา, ร้อยเอกปิยภูมิ ซอน และ นายนารา เกตุสิงห์

ซึ่งประเด็นสำคัญในการประชุม

• สถานการณ์ระบาดของโรค “กาฬโรคแอฟริกาในม้า” (African Horse Sickness)

• มีการติดตามสถานการณ์หลังมีการเริ่มใช้วัคซีน จากเจ้าของม้าถึงอาการหรือผลข้างเคียง เบื้องต้นยังไม่ได้รับรายงานว่ามีม้าเสียชีวิตจากการฉีดวัคซีน แต่ยังมีกรณีที่ม้าอาจมีไข้ขึ้นสูงในช่วงอาทิตย์แรก และกลับสู่ภาวะปกติเมื่อได้รับการรักษาตามอาการ

• รวมถึงแนวทางในการสื่อสารกับชมรมและสโมสรสมาชิกของสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับเรื่องการใช้วัคซีนและพื้นที่การใช้วัคซีน เพื่อให้ตระหนักถึงขอบเขตและพื้นที่ในการใช้วัคซีนตามข้อกำหนดของปศุสัตว์ในปัจจุบัน ทั้งนี้ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ ได้มีการฉีดวัคซีนม้าในพื้นที่ เพื่อภารกิจสวนสนามราชวัลลภ ของทหารรักษาพระองค์ ประจำปี พ.ศ.2563 ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เนื่องจากต้องมีการเคลื่อนย้ายม้าในการซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่ พิธีจริง และต้องยืมม้าโดยเคลื่อนย้ายม้าจากศูนย์ทหารในพื้นที่อื่นๆ เพื่อทำให้จำนวนม้าเพียงพอต่อภารกิจ และดำเนินการตามมาตรการของกรมปศุสัตว์ ซึ่งมีการตรวจสอบเฝ้าระวังประเมินความเสี่ยงตามแผนปฏิบัติการในการควบคุม ป้องกัน และกำจัดโรค “กาฬโรคแอฟริกาในม้า” (African Horse Sickness)

• นอกจากนี้คณะทำงานยังเตรียมรวมรวมข้อมูล เพื่อใช้ทำงานควบคู่ไปกับกรมปศุสัตว์ และ OIE สำหรับแผนการจัดการแข่งขันกีฬาขี่ม้าในอนาคตต่อไปอีกด้วย

หมายเหตุ: รูปแผนที่และโซนการใช้วัคซีน 20กม. (วงสีแดง) และ 50กม (วงสีขาว) จัดทำขึ้นโดยคณะทำงานชุดพิเศษใช้สำหรับประกอบการประชุมคณะทำงานและเป็นการวางแผนในการดำเนินงานของสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย เท่านั้น

สถานการณ์การระบาดของโรคระบาด”กาฬโรคในม้า (African Horse Sickness)” ประจำวันที่ 6 พฤษภาคม 2563 เวลา 12.00 น.

***พบการตายของม้าเพิ่มใน
– จังหวัดสระบุรี เดิมจำนวน 13 ตัว เพิ่มเป็น 15 ตัว
– จังหวัดเพชรบุรีจากเดิม 32 ตัว เพิ่มเป็น 34 ตัว
– จังหวัดนครราชสีมาจากเดิม 422 ตัว เพิ่มเป็น 428 ตัว

**หมายเหตุ**….
🐎📕 ม้าสีแดง
– พื้นที่ที่มีม้าเสียชีวิตจากโรคระบาด African Horse Sickness Outbreak Area

🐎📒 ม้าสีเหลือง
– พื้นที่ที่มีม้าเสียชีวิต และรอผลชันสูตร
– พื้นที่ที่มีการเคลื่อนย้ายม้าจากจุดที่มีการแพร่ของโรคระบาด
– พื้นที่ที่มีการตรวจสอบพบว่ามีการเคลื่อนย้ายม้าจากจุดแพร่ระบาดของโรค และยังอยู่ในระยะเฝ้าระวัง หากพ้นระยะเฝ้าระวัง(2-20 วัน)แล้ว ไม่มีการรายงาน การพบโรคระบาดในพื้นที่ดังกล่าว สัญลักษณ์ม้าสีเหลืองจะถูกนำออกจากแผนที่ แต่หากพบหรือมีผลการตรวจเป็นโรค AHS สัญลักษณ์ม้าจะถูกเปลี่ยนเป็นสีแดงทันที
Suspected Outbreak Area

ข้อมูล: กรมปศุสัตว์ 05.05.2020

สถานการณ์การระบาดของโรคระบาด”กาฬโรคในม้า (African Horse Sickness)” ประจำวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 เวลา 12.00 น.

***พบการตายของม้าเพิ่มใน
– จังหวัดสระบุรี เดิมจำนวน 11 ตัว เพิ่มเป็น 13 ตัว
– จังหวัดนครราชสีมาจากเดิม 419 ตัว เพิ่มเป็น 422 ตัว

**หมายเหตุ**….
🐎📕 ม้าสีแดง
– พื้นที่ที่มีม้าเสียชีวิตจากโรคระบาด African Horse Sickness Outbreak Area

🐎📒 ม้าสีเหลือง
– พื้นที่ที่มีม้าเสียชีวิต และรอผลชันสูตร
– พื้นที่ที่มีการเคลื่อนย้ายม้าจากจุดที่มีการแพร่ของโรคระบาด
– พื้นที่ที่มีการตรวจสอบพบว่ามีการเคลื่อนย้ายม้าจากจุดแพร่ระบาดของโรค และยังอยู่ในระยะเฝ้าระวัง หากพ้นระยะเฝ้าระวัง(2-20 วัน)แล้ว ไม่มีการรายงาน การพบโรคระบาดในพื้นที่ดังกล่าว สัญลักษณ์ม้าสีเหลืองจะถูกนำออกจากแผนที่ แต่หากพบหรือมีผลการตรวจเป็นโรค AHS สัญลักษณ์ม้าจะถูกเปลี่ยนเป็นสีแดงทันที
Suspected Outbreak Area

ข้อมูล: กรมปศุสัตว์ 03.05.2020

สถานการณ์การระบาดของโรคระบาด”กาฬโรคในม้า (African Horse Sickness)” ประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น.

***พบการตายของม้าเพิ่มใน
– จังหวัดสระบุรี เดิมจำนวน 9 ตัว เพิ่มเป็น 11 ตัว
– จังหวัดเพชรบุรีจากเดิม 27 ตัว เพิ่มเป็น 32 ตัว
– จังหวัดนครราชสีมาจากเดิม 414 ตัว เพิ่มเป็น 419 ตัว

**หมายเหตุ**….
🐎📕 ม้าสีแดง
– พื้นที่ที่มีม้าเสียชีวิตจากโรคระบาด African Horse Sickness Outbreak Area

🐎📒 ม้าสีเหลือง
– พื้นที่ที่มีม้าเสียชีวิต และรอผลชันสูตร
– พื้นที่ที่มีการเคลื่อนย้ายม้าจากจุดที่มีการแพร่ของโรคระบาด
– พื้นที่ที่มีการตรวจสอบพบว่ามีการเคลื่อนย้ายม้าจากจุดแพร่ระบาดของโรค และยังอยู่ในระยะเฝ้าระวัง หากพ้นระยะเฝ้าระวัง(2-20 วัน)แล้ว ไม่มีการรายงาน การพบโรคระบาดในพื้นที่ดังกล่าว สัญลักษณ์ม้าสีเหลืองจะถูกนำออกจากแผนที่ แต่หากพบหรือมีผลการตรวจเป็นโรค AHS สัญลักษณ์ม้าจะถูกเปลี่ยนเป็นสีแดงทันที
Suspected Outbreak Area

ข้อมูล: กรมปศุสัตว์ 02.05.2020

การตรวจเยี่ยมชมรมและสโมสรของสมาคมฯ วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ สโมสรชมรมขี่ม้า เปรมปรีดิ์บายใจ

หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย และกรมปศุสัตว์ ได้ร่วมกันประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการ แพร่ระบาดของโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse Sickness) โดยเน้นย้ำให้ประชาชนตะหนักถึง การสร้างมุ้งป้องกันแมลง ทำลายแหล่งเพาะพันธ์แมลงดูดเลือดที่เป็นพาหนะนำโรคสู่ม้า พร้อมทั้งนำเครื่องมือฉีดพ่นสารฆ่าเชื้อโรคบริเวณฟาร์มม้า ให้แก่ชมรมขี่ม้า เปรมปรีดิ์บายใจ

การตรวจเยี่ยมชมรมและสโมสรของสมาคมฯ วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00 น. ณ สโมสรแจ้งวัฒนะฮอสสปอร์ทคลับ

หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย และกรมปศุสัตว์ ได้ร่วมกันประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการ แพร่ระบาดของโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse Sickness) โดยเน้นย้ำให้ประชาชนตะหนักถึง การสร้างมุ้งป้องกันแมลง ทำลายแหล่งเพาะพันธ์แมลงดูดเลือดที่เป็นพาหนะนำโรคสู่ม้า พร้อมทั้งนำเครื่องมือฉีดพ่นสารฆ่าเชื้อโรคบริเวณฟาร์มม้า ให้แก่ สโมสรขี่ม้าแจ้งวัฒนะ

สถานการณ์การระบาดของโรคระบาด”กาฬโรคในม้า (African Horse Sickness)” ประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น.

***พบการตายของม้าเพิ่มใน
– จังหวัดสระบุรี เดิมจำนวน 7 ตัว เพิ่มเป็น 9 ตัว
– จังหวัดเพชรบุรีจากเดิม 24 ตัว เพิ่มเป็น 27 ตัว
– จังหวัดนครราชสีมาจากเดิม 405 ตัว เพิ่มเป็น 414 ตัว

**หมายเหตุ**….
🐎📕 ม้าสีแดง
– พื้นที่ที่มีม้าเสียชีวิตจากโรคระบาด African Horse Sickness Outbreak Area

🐎📒 ม้าสีเหลือง
– พื้นที่ที่มีม้าเสียชีวิต และรอผลชันสูตร
– พื้นที่ที่มีการเคลื่อนย้ายม้าจากจุดที่มีการแพร่ของโรคระบาด
– พื้นที่ที่มีการตรวจสอบพบว่ามีการเคลื่อนย้ายม้าจากจุดแพร่ระบาดของโรค และยังอยู่ในระยะเฝ้าระวัง หากพ้นระยะเฝ้าระวัง(2-20 วัน)แล้ว ไม่มีการรายงาน การพบโรคระบาดในพื้นที่ดังกล่าว สัญลักษณ์ม้าสีเหลืองจะถูกนำออกจากแผนที่ แต่หากพบหรือมีผลการตรวจเป็นโรค AHS สัญลักษณ์ม้าจะถูกเปลี่ยนเป็นสีแดงทันที
Suspected Outbreak Area

ข้อมูล: กรมปศุสัตว์ 30.04.2020

สถานการณ์การระบาดของโรคระบาด”กาฬโรคในม้า (African Horse Sickness)” ประจำวันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 17.00 น.

***พบการตายของม้าเพิ่มใน
– จังหวัดสระบุรี เดิมจำนวน 5 ตัว เพิ่มเป็น 7 ตัว
– จังหวัดเพชรบุรีจากเดิม 23 ตัว เพิ่มเป็น 24 ตัว
– จังหวัดนครราชสีมาจากเดิม 401 ตัว เพิ่มเป็น 405 ตัว

**หมายเหตุ**….
🐎📕 ม้าสีแดง
– พื้นที่ที่มีม้าเสียชีวิตจากโรคระบาด African Horse Sickness Outbreak Area

🐎📒 ม้าสีเหลือง
– พื้นที่ที่มีม้าเสียชีวิต และรอผลชันสูตร
– พื้นที่ที่มีการเคลื่อนย้ายม้าจากจุดที่มีการแพร่ของโรคระบาด
– พื้นที่ที่มีการตรวจสอบพบว่ามีการเคลื่อนย้ายม้าจากจุดแพร่ระบาดของโรค และยังอยู่ในระยะเฝ้าระวัง หากพ้นระยะเฝ้าระวัง(2-20 วัน)แล้ว ไม่มีการรายงาน การพบโรคระบาดในพื้นที่ดังกล่าว สัญลักษณ์ม้าสีเหลืองจะถูกนำออกจากแผนที่ แต่หากพบหรือมีผลการตรวจเป็นโรค AHS สัญลักษณ์ม้าจะถูกเปลี่ยนเป็นสีแดงทันที
Suspected Outbreak Area

ข้อมูล: กรมปศุสัตว์ 28.04.2020

ประชุมกรรมการชุดพิเศษ ในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรค “กาฬโรคแอฟริกาในม้า” (African Horse Sickness) #1

เมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. พันเอกสมพงษ์ สุขประดิษฐ ประธานคณะกรรมการชุดพิเศษ ในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรค “กาฬโรคแอฟริกาในม้า” (African Horse Sickness) ได้จัดการประชุมคณะเป็นครั้งแรก ณ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์

พร้อมด้วยกรรมการชุดพิเศษ นายพฤฒิรัตน์ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์, พันเอกวิทัย ลายถมยา, นายเฉลิมฉาน ยศวิริยะพาณิชย์, นายณกร กมลศิริ, น.สพ.ดร.เมธา จันดา, ร้อยเอกปิยภูมิ ซอน และนายนารา เกตุสิงห์

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้าที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ได้ส่งผลกระทบ และก่อให้เกิดความเสียหายต่อม้าในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะวงการกีฬาขี่ม้า ทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ การประชุมของคณะ จึงมีจุดประสงค์เพื่อหาแนวทางในการดำเนินการวางแผนงานพัฒนากีฬาขี่ม้าให้สอดคล้องกับสถานการณ์ รวมทั้งการกำหนดมาตรการในการจัดแข่งขัน การจัดอบรม การให้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกีฬาขี่ม้าของประเทศไทย ให้ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ซึ่งมีประเด็นสำคัญในการประชุม ดังนี้
1. พิจารณาประกาศคำสั่งแต่งตั้ง อำนาจหน้าที่ และนโยบาย
2. กำหนดมาตรการเกี่ยวกับสถานการณ์โรคระบาด
2.1. แนวทางการป้องกันโรค และการใช้วัคซีน
2.2. แผนการป้องกันในอนาคต ทั้งในเขตพื้นที่และนอกพื้นที่การระบาด
3. พิจารณาแผนการดำเนินงานของสมาคม ในส่วนของการแข่งขัน และประกาศ Free Zone
3.1. โครงการทำไมโครชิพ และพาสสปอร์ต
3.2. การแข่งขันในประเทศ และต่างประเทศ
3.3. การทำ Free Zone
3.4. เรื่องเกี่ยวกับการใช้วัคซีน ข้อมูลประชาสัมพันธ์ ในกรณีทีมีม้าใช้วัคซีน และมีม้าที่ไม่ใช้วัคซีน เข้าร่วมการแข่งขันในสถานที่เดียวกัน