เพิ่มกีฬาขี่ม้า ในพละศึกษา

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 ณ กรมพลศึกษา

นายณกร กมลศิริ ประธานอนุกรรมการฝ่ายกีฬานักเรียนนักศึกษา ตัวแทนสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย (TEF) เข้าพบนายนิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา ณ กรมพลศึกษาเพื่อหารือถึงแนวทางการจัดและเพิ่มกีฬาขี่ม้าในการแข่งขันกีฬากรมพละศึกษาอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมนักกีฬาขี่ม้ารุ่นเยาวชน ในระดับประถม-และมัธมศึกษา ให้มีการฝึกฝนและแข่งขันอย่างต่อเนื่องไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัย และนานาชาติต่อไป โดยสมาคมฯเสนอและพร้อมให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาขี่ม้าแก่กรมพละอย่างเต็มในทุกๆด้าน การเข้าหารือครั้งนี้ ได้มีการเสนอจัดการแข่งขันกีฬาขี่ม้าทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ ศิลปะบังคับม้า (Dressage) กระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง (Jumping) และขี่ม้าเอ็นดูแร็นซ์ (Endurance)ที่ผ่านมา สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันในระดับกีฬามหาวิทยาลัย ระดับประเทศและนานาชาติมาอย่างต่อเนื่อง และวิสัยทัศน์ในการพัฒนากีฬาขี่ม้าให้มีความต่อเนื่องและยังยืน และเล็งเห็นความสำคัญของนักกีฬาขี่ม้ารุ่นเยาวชน ที่จะดป็นอนาคตของกีฬาขี่ม้านี้ จึงพร้อมเดินหน้าสนับสนุนและให้ความร่วมมือต่อหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย