TEF Announcement

เรื่อง ประกาศรายชื่อนักกีฬาขี่ม้าที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลืก (Short List) เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกตัวนักกีฬาในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 18 ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย (Jumping)