“โครงการเก็บข้อมูลประชากรม้า” ณ สโมสร นิว อีเควสเทรียน โซไซตี้ คลับ

สมาคมร่วมมือกับ สโมสร นิว อีเควสเทรียน โซไซตี้ คลับ เพื่อดำเนิน “โครงการเก็บข้อมูลประชากรม้า” ตามนโยบายการลงการลงนามให้ความร่วมมือกับกรมปศุสัตว์ เพื่อขอคืนสภาพปลอดโรคกับองค์กรสุขภาพสัตว์โลก (OIE)เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. ที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่สมาคม เดินทางไปยัง สโมสร นิว อีเควสเทรียน โซไซตี้ คลับ (New Equestrian Society Club) โดยมี คุณ ชิตโฉม บรรณกิจโศภน เป็นประธานชมรม ร่วมดำเนินการจัดทำ “โครงการเก็บข้อมูลประชากรม้า” ที่จัดทำทะเบียนประวัติม้าทุกตัวในพื้นที่ของชมรม/สโมสรสมาชิก สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้มีการลงนามให้ความร่วมมือกับกรมปศุสัตว์ (MOU : Public Private Partnership, PPP) ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลจำนวนประชากรม้าอย่างละเอียด เพื่อนำไปใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบในการชี้แจงการขอคืนสถานภาพปลอดโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse Sickness Free Status) ของประเทศไทย กับทางองค์การสุขภาพสัตว์โลก(OIE)

ข้อมูลสรุปประชากรม้า สโมสร นิว อีเควสเทรียน โซไซตี้ คลับ (New Equestrian Society Club) ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 12/9 หมู่ 8 ตำบลบางคูหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี มีจำนวนม้า รวมทั้งสิ้น 22 ตัวในโอกาสนี้ สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยขอขอบคุณสโมสร สัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการขอคืนสภาพปลอดโรคแอฟริกาในม้าแก่ประเทศไทยในอนาคต

หากมีข้อมูลเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงหรือการเคลื่อนย้ายม้าในสโมสรของท่าน กรุณาติดต่อสำนักงานเลขาธิการสมาคมฯ ที่เบอร์ติดต่อ 02-255-9188 เพื่อปรับปรุงและอัพเดทข้อมูลต่อไป

ผลการคลอริฟายด์ม้าในรายการ The Horses Endurance Qualify Ride 2021 #1 ในระยะทาง 40 กม.

ผลการคลอริฟายด์ม้าในรายการ The Horses Endurance Qualify Ride 2021 #1 ในระยะทาง 40 กม. เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ชมรมขี่ม้า เดอะฮอร์สเชส เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ในการคลอริฟายด์ม้าในการแข่งขันเป็นข้อกำหนดที่ทาง สหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติ(FEI) ได้กำหนดให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครับ เพื่อสวัสดิภาพและความสมบูรณ์อย่างเต็มที่ของม้าในการแข่งขันจริงในระยะทางไกลซึ่งในขณะที่โรคระบาด African Horse Sickness มีแนวโน้มในทางที่ดีขึ้น แต่ทางสมาคมก็ยังเฝ้าระวังและงดการเคลื่อนย้ายม้าข้ามเขต แต่ยังคงส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมสำหรับม้าในพื้นที่และสโมสรได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีนโยบายส่งเสริมให้เกิดการจัดการแข่งขันหรือคลอริฟายด์ม้าในพื้นที่ โดยปราศจากการเคลื่อนย้ายม้าที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของกรมปศุสัตว์ ซึ่งผู้จัดจะต้องทำการเสนอตาราง รายชื่อกรรมการ เจ้าหน้าที่และรายละเอียดต่อสมาคม เพื่อได้รับการอนุมัติก่อนการแข่งขัน หรือการคลอริฟายด์ม้าในระยะทางต่าง ๆโดยในครั้งต่อไป จะเป็นการจัดการแข่งขันรายการ ตะกั่วป่า-พังงาเอ็นดูแรนซ์ครั้งที่ 2 ในวันที่ 9-10 เมษายน 2564 ณ เกาะคอเขา อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา จัดโดย ชมรมกีฟ้าขี่ม้าจังหวัดพังงา

Cr.Photo: TheHorses Endurance Stable / Bank Kanchanavilai / Photo by Bank

สมุดประจำตัวม้า รูปแบบใหม่ (New TEF Passport With DLD Logo)

คลอดแล้ว!!! สมุดประจำตัวม้า รูปแบบใหม่ (New TEF Passport With DLD Logo) ใช้เป็นสมุดประจำตัวม้าได้เพื่อเป็นหลักฐานในการยืนยันตัวตนของม้า รวมทั้งเป็นเอกสารประกอบในการเคลื่อนย้ายม้าในอนาคตอันใกล้นี้ โดยจะต้องแจ้งข้อมูลม้า เพื่อลงในระบบการทำเครื่องหมายและขึ้นทะเบียนสัตว์แห่งชาติ (NID) ให้ครบถ้วนตามที่ สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมการประชุมกับ กรมปศุสัตว์ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยมี นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และคณะเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ พร้อมกับ คุณเฉลิมฉาน ยศวิริยะพานิชย์ รองเลขาธิการสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย คุณปพิชญา สาระภี และ คุณปิยะธิดา ยอดที่รัก เจ้าหน้าที่สมาคม ทางกรมปศุสัตว์ ได้รับรองหนังสือประจำตัวม้าของสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย (TEF Passport) ให้สามารถใช้แทนสมุดประจำตัวม้าของปศุสัตว์ และใช้เป็นเอกสารสำคัญในการระบุตัวตนม้าได้ ในกรณีที่เคลื่อนย้ายม้าด้วยสมุดประจำตัวม้าของกรมปศุสัตว์นั้น ต้องแนบเอกสารที่พิมพ์จากระบบ NID ของกรมปศุสัตว์ควบคู่ด้วย ทั้งนี้ สมุดประจำตัวม้า (TEF passport) รูปแบบเดิม ก็ได้รับการรับรอง และสามารถใช้ร่วมกันได้เช่นกัน

“โครงการเก็บข้อมูลประชากรม้า” ณ ชมรมขี่ม้า เปรมปรีดิ์บายใจ

สมาคมร่วมมือกับ ชมรมขี่ม้า เปรมปรีดิ์บายใจ ดำเนิน “โครงการเก็บข้อมูลประชากรม้า” ตามนโยบายการลงการลงนามให้ความร่วมมือกับกรมปศุสัตว์ เพื่อขอคืนสภาพปลอดโรคกับองค์กรสุขภาพสัตว์โลก (OIE)เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่สมาคม เดินทางไปยัง ชมรมขี่ม้า เปรมปรีดิ์บายใจ (Prem Pree By Jai) โดยมี พล.ต.ท.วรัญวัส การุณยธัช เป็นประธานชมรม ร่วมดำเนินการจัดทำ “โครงการเก็บข้อมูลประชากรม้า” ที่จัดทำทะเบียนประวัติม้าทุกตัวในพื้นที่ของชมรม/สโมสรสมาชิก สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้มีการลงนามให้ความร่วมมือกับกรมปศุสัตว์ (MOU : Public Private Partnership, PPP) ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลจำนวนประชากรม้าอย่างละเอียด เพื่อนำไปใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบในการชี้แจงการขอคืนสถานภาพปลอดโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า(African Horse Sickness Free Status) ของประเทศไทย กับทางองค์การสุขภาพสัตว์โลก(OIE)

ข้อมูลสรุปประชากรม้า ชมรมขี่ม้า เปรมปรีดิ์บายใจ (Prem Pree By Jai) ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 88 หมู่ 6 ไทยม้า 12 ซอยไทรม้า 17/2 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี มีจำนวนม้า รวมทั้งสิ้น 11 ตัวในโอกาสนี้ สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยขอขอบคุณสโมสร สัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการขอคืนสภาพปลอดโรคแอฟริกาในม้าแก่ประเทศไทยในอนาคต

หากมีข้อมูลเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงหรือการเคลื่อนย้ายม้าในสโมสรของท่าน กรุณาติดต่อสำนักงานเลขาธิการสมาคมฯ ที่เบอร์ติดต่อ 02-255-9188 เพื่อปรับปรุงและอัพเดทข้อมูลต่อไป

ประกาศ!!! ขอแจ้งเลื่อนการจัดแข่งขันสนามเก็บคะแนน รายการกีฬาขี่ม้าชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564

สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย ได้ประกาศ ข้อบังคับและกติกาการแข่งขันและ การให้ชมรม/สโมสรสมาชิกแจ้งความประสงค์ลงตารางจัดแข่งขันสนามเก็บคะแนน ของรายการกีฬาขี่ม้าชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 และต่อมา กรมปศุสัตว์ ได้มีกำหนดการฉีดวัคซีน ครั้งที่ 2 ในช่วงต้นเดือนมีนาคม 2564 นั้นทางสมาคม จึงดำเนินการปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรการของปศุสัตว์ โดยการเลื่อนจัดแข่งขันสนามเก็บคะแนน รายการกีฬาขี่ม้าชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 ออกไป และคาดว่าจะจัดเริ่มจัดแข่งขันอีกครั้ง ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 หรือทางสมาคมจะประกาศแจ้งล่วงหน้าก่อนการแข่งขัน ไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

หนังสือแจ้งเลื่อนการจัดแข่งขันสนามเก็บคะแนน รายการกีฬาขี่ม้าชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564
PDF : https://drive.google.com/…/1p5I3…/view…

ข่าวประชาสัมพันธ์จากกรมปศุสัตว์
PDF : https://drive.google.com/…/1_OTxqjUqOo8zaEBP9Tr…/view…

การประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหากาฬโรคแอฟริกาในม้า ครั้งที่ 1/2564
PDF : https://drive.google.com/…/14WwAnmNfsl9PcwrnBJ0…/view…

“โครงการเก็บข้อมูลประชากรม้า” ณ สโมสร เช็คเมท ฮอร์ส คลับ

สมาคมจับมือกับทาง ชมรม/สโมสร สมาชิก เดินหน้าอย่างต่อเนื่องกับ “โครงการเก็บข้อมูลประชากรม้า” ตามนโยบายการลงการลงนามให้ความร่วมมือกับกรมปศุสัตว์ เพื่อขอคืนสภาพปลอดโรคกับองค์กรสุขภาพสัตว์โลก (OIE)วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. ที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย เดินทางไปยัง สโมสร เช็คเมท ฮอร์ส คลับ (Checkmate Horse Club) โดยมี คุณเทวินทร์ มานะธัญญา เป็นประธานชมรม เข้าร่วมดำเนินการจัดทำ “โครงการเก็บข้อมูลประชากรม้า” ที่จัดทำทะเบียนประวัติม้าทุกตัวในพื้นที่ของชมรม/สโมสรสมาชิก สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้มีการลงนามให้ความร่วมมือกับกรมปศุสัตว์ (MOU : Public Private Partnership, PPP) ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลจำนวนประชากรม้าอย่างละเอียด เพื่อนำไปใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบในการชี้แจงการขอคืนสถานภาพปลอดโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า(African Horse Sickness Free Status) ของประเทศไทย กับทางองค์การสุขภาพสัตว์โลก(OIE)

ข้อมูลสรุปประชากรม้า สโมสร เช็คเมท ฮอร์ส คลับ (Checkmate Horse Club) ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 2/2 หมู่ 13 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี มีจำนวนม้า รวมทั้งสิ้น 57 ตัว ในโอกาสนี้ สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยขอขอบคุณสโมสร สัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการขอคืนสภาพปลอดโรคแอฟริกาในม้าแก่ประเทศไทยในอนาคต

หากมีข้อมูลเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงหรือการเคลื่อนย้ายม้าในสโมสรของท่าน กรุณาติดต่อสำนักงานเลขาธิการสมาคมฯ ที่เบอร์ติดต่อ 02-255-9188 เพื่อปรับปรุงและอัพเดทข้อมูลต่อไป

RULE AND REGULATION OF THAILAND CHAMPIONSHIP 2021 – JUMPING

PDF : RULE AND REGULATION OF THAILAND JUMPING CHAMPIONSHIP 2021

ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน ประเภทขี่ม้ากระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง การแข่งขันกีฬาขี่ม้าชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564

“โครงการเก็บข้อมูลประชากรม้า” ณ ชมรมขี่ม้า ไร่คาราวาน

สมาคมจับมือกับสมาชิกชมรม/สโมสร เดินหน้าต่อ “โครงการเก็บข้อมูลประชากรม้า” ตามนโยบายการลงการลงนามให้ความร่วมมือกับกรมปศุสัตว์ เพื่อขอคืนสภาพปลอดโรคกับองค์กรสุขภาพสัตว์โลก (OIE)เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ที่ผ่านมา

ผศ.น.สพ.ดร.เมธา จันดาประธานคณะกรรมการฝ่ายสัตวแพทย์ สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สมาคม และนิสิตสัตวแพทย์อาสาสมัคร ชั้นปีที่ 6 คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมเดินทางไปยัง ชมรมขี่ม้า ไร่คาราวาน (Karavanserai) โดยมี คุณธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์ เป็นประธานชมรม ร่วมดำเนินการจัดทำ “โครงการเก็บข้อมูลประชากรม้า” ที่จัดทำทะเบียนประวัติม้าทุกตัวในพื้นที่ของชมรม/สโมสรสมาชิก สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้มีการลงนามให้ความร่วมมือกับกรมปศุสัตว์ (MOU : Public Private Partnership, PPP) ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลจำนวนประชากรม้าอย่างละเอียด เพื่อนำไปใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบในการชี้แจงการขอคืนสถานภาพปลอดโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า(African Horse Sickness Free Status) ของประเทศไทย กับทางองค์การสุขภาพสัตว์โลก(OIE)

ข้อมูลสรุปประชากรม้า ชมรมขี่ม้า ไร่คาราวาน (Karavanserai) ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 60 หมู่ 11 ซอยสวนเสือศรีราชา ถนนอัสสัมชัญหนองค้อ ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีจำนวนม้า รวมทั้งสิ้น 12 ตัวในโอกาสนี้ สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยขอขอบคุณสโมสร สัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการขอคืนสภาพปลอดโรคแอฟริกาในม้าแก่ประเทศไทยในอนาคต

หากมีข้อมูลเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงหรือการเคลื่อนย้ายม้าในสโมสรของท่าน กรุณาติดต่อสำนักงานเลขาธิการสมาคมฯ ที่เบอร์ติดต่อ 02-255-9188 เพื่อปรับปรุงและอัพเดทข้อมูลต่อไป*ขออภัยมา ณ ที่นี้ ที่ดำเนินการลงช้า

อัพเดท !! การลงพื้นที่จัดทำโครงการสำรวจประชากรม้า ของชมรม / สโมสรสมาชิกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย

อัพเดท !! การลงพื้นที่จัดทำโครงการสำรวจประชากรม้า ของชมรม / สโมสรสมาชิกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 จนถึง ปัจจุบัน วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ในโอกาสนี้ สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยขอขอบคุณทั้ง 24 ชมรม / สโมสร ได้แก่

Royal Stable Unit of Thailand
Thai Polo Equestrian Club
HOUSE OF HORSE
The Royal Horse Guard Riding Club
Phoenix Riding Academy By KP
McCoy Stables Asia Co.,Ltd
Goldenhorseridingclub
ฟาร์มม้าเชาวณัฏ Chaowanat Horse Farm
FARO FARM 101
ชมทัศน์ฟาร์ม จ.สุราษฎร์ธานี
VRD Cup 2019
NP Equestrian Club by Mana
Horseshoe Point
Chomview Horse Riding Club สโมสรขี่ม้า ชมวิว
ศูนย์การทหารม้า Cavalry Center
ชมรมกีฬาขี่ม้าชมวิวบางกอก Chomview Bangkok Horse Sports Club
สโมสรขี่ม้าอัศวแพทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
สโมสร ขี่ม้าปิยะชาติLittle Bit Horse Club
Checkmate Horse Club
KARAVANSERAI
MM RICE & RANCH
PHATTHALUNG MOUNTAIN VIEW RANCHKML STUD

ที่ได้ให้ความร่วมมือสำหรับ“โครงการเก็บข้อมูลประชากรม้า”ตามนโยบายการลงนามให้ความร่วมมือกับกรมปศุสัตว์ เพื่อขอคืนสภาพปลอดโรคกับองค์กรสุขภาพสัตว์โลก (OIE) ในเวลาอันใกล้ และสมาคมจะเดินหน้าต่อไปสำหรับการเก็บจำนวนม้าของชมรม / สโมสรสมาชิกและจะมาคอยอัพเดทให้ทราบกันเรื่อยๆ ค่ะ